Enter your keyword

Archives

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

service
Vật liệu để sản xuất cọc bê tông cốt thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế. Vật liệu phải được cất giữ và vận chuyển đảm bảo giữ nguyên chất lượng và sự phù hợp của vật liệu cho công trình. Ngay cả khi đã được chấp thuận trước khi cất giữ và xử lý, có thể kiểm tra vật liệu và thí nghiệm lại trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.
Read More

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG

service
Đây là biện pháp thi công và an toàn lao động cho công tác sản xuất cọc bê tông cốt thép. Trong quá trình thi công đơn vị thi công luôn kiểm tra giám sát khắc phục những công đoạn chưa hoàn chỉnh cùng với quý khách hàng hoàn thiện quy trình để chất lượng sản phẩm của Công ty chúng tôi ngày càng hoàn thiện.
Read More

Tìm hiểu về Cọc bê tông cốt thép

service
Cọc bê tông cốt thép là loại cọc chống hoặc treo, thường dùng cho nhà dân dụng nhiều tầng hoặc nhà công nghiệp có tải trọng lớn. Cọc bê tông cốt thép bền vững chống được sự xâm thực của các hóa chất hoà tan trong nước dưới nền.
Read More