Enter your keyword

SẢN PHẨM

Sản phẩm đúc sẵn của MTV RẠCH CHIẾC: Cọc vuông bê tông cốt thép kích thước 250 x 250 mm: 04 thép chủ ø16, đai xoắn ø6 (thép cường độ cao), beton mác 300, bản mã đơn dày 8ly (đơn giá cọc tính theo mét dài, đơn giá tùy từng thời điểm).

Đối với những loại cọc vuông có kích thước 300 x 300 mm, 350 x 350 mm, 400 x 400 mm thì quý khách vui lòng gửi bản vẽ kết cấu cọcđã được phê duyệt qua địa chỉ mail: trinhluuhoangyen@gmail.com để công ty chúng tôi báo giá chính xác đến quý khách.1462756184756_1127

1462756184775_1133